Office Routines

justinblogreadersurvey2

Jeg tusler de få hundre meterne til kontoret én time før arbeidsdagen starter. Det er noe med roen om morgenen. Anti holder til på Vulkan hvor vi har et stort, moderne, åpent kontorlandskap som kan bli nokså bråkete midt på dagen (Kenneth kaller meg en søtti år gammel dame, but still). Det lukter kaffe, tre prosjektledere planlegger dagen og jeg leser mailer, forsøker å få oversikt over dagens gjøremål og deligerer arbeidsoppgaver til resten av redaksjonen. Er jeg heldig rekker jeg å lese en artikkel i et helt annet magasin, før lokalet sakte, men sikkert fylles av trøtte kreatører. Her er en fun fact til deg: Vi får levert kaffe fra Solberg&Hansen som sier at de leverer like mye kaffe til Anti som til en vanlig kaffebar i byen. Det er aldri et minutt i døgnet der kokeren ikke står og durer. Dagen fortsetter i sitt eget tempo. Denne fasen er den mest rolige, det er stille før stormen, vi har senket skuldrene siden levering og forsøker å utnytte roen så lenge den varer. Om en uke lanseres Volume Two, to uker etter det starter en ny produksjonsrunde og andre rutiner iverksettes for å klare å komme i mål.  I dag skal vi workshoppe, la drømmene vandre til de aller høyeste mål og notere mulige måter å dem på, på gule lapper og henge de over hele redaksjonsområdet. På den måten er disse rolige dagene kanskje de beste: Ambisjonene vokser, magen kribler av tanken av alt vi kan oppnå, dersom vi er tålmodige og tar riktige valg hele veien. Men først, en kopp kaffe. God morgen.

In other words: I arrive at the office one hour before the workday starts. There is something about the calmness in the morning. Anti is located at Vulkan, Oslo, where we have a large, modern, open plan offices which can be rather noisy during the day (Kenneth calls me a seventy year old lady, but still). It smells like coffee, three project managers plan their day and I read emails, trying to get an overview of today’s tasks and delegate to-do’s to the rest of the editorial staff. If I’m lucky I get a five minute read in a different magazine, before the office slowly gets filled with tired creators. Here’s a fun fact for you: We get coffee from Solberg & Hansen, and they say that Anti orders just as much coffee as any ordinary coffee shop in town. There is never a minute a day where the boiler is not humming. The day continues at its own pace. This phase is the most tranquil, the calm before the storm, we’ve lowered our shoulders since deadline and attempting to exploit this feeling while it lasts. In about a week we launch Volume Two, followed by a new production phase and other routines that are implemented to be able to get everything done. Today we are having a workshop, where dreams wanders to the highest goals and we write possible ways to get them on yellow sticky notes. These quiet days are perhaps the best: Ambitions grows, our stomach tingles of the thought of everything we can achieve if we are patient and make the right choices every step of the way. But first, a cup of coffee. Good morning

Photography by Cereal Magazine

Tweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Post Navigation